Daina Auziņa. Reģistratori Ģentē

Februāra vidū Ģentē (Beļģija) norisinājās 7. Eiropas Reģistratoru grupas (turpmāk – ERG) tikšanās, kurā piedalījās 18 pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm, lielākoties pārstāvot savas nacionālās vai reģionālās reģistratoru* apvienības. Grupa izveidota kā neformāla pieredzes apmaiņas un jaunu profesionālu iniciatīvu platforma, un tās pārstāvji klātienē tiekas divas reizes gadā, lai izrunātu nozares aktualitātes. Grupas sastāvs ir daļēji mainīgs, jo valstis, kurās pastāv institucionalizētas un daudzskaitlīgas vietējās apvienības, kā Lielbritānija, Spānija u. c., deleģē pārstāvjus no apvienību valdēm, kas atbilstoši organizāciju statūtiem mainās. Reizi divos gados kāda no nacionālajām grupām uzņemas organizēt Eiropas Reģistratoru konferenci, pulcējot vienkopus daudzus simtus pieredzes apmaiņā un profesionālā izaugsmē ieinteresētus nozares pārstāvjus. 2020. gadā konferences organizēšanu uzņēmusies Francijas grupa, un laikā no 12. līdz 14. novembrim Eiropas reģistratori tiksies Strasbūrā. 

Konferences saturs bija viens no pamatjautājumiem Ģentes apspriedē. Jau tuvākajās dienās paredzēts izsludināt referātu pieteikšanu; konferences internetvietnes tēmturī iekļauti tādi temati kā universitāšu kolekcijas, riska menedžments, transportēšana, ilgtspēja, prasmes, apmācības, globālais muzejs, mākslas tirgus, mākslas muzejs, sadarbība. Pie vairāku ziņojumu sagatavošanas strādā arī ERG dalībnieki, kas ļauj prognozēt, ka konferencē būs ietverti ziņojumi par veiksmīgā sadarbībā balstītiem, samērīgiem deponējumu apmaiņas budžetiem, par vienotiem standartiem un prasībām saiņošanas, transportēšanas un citās ar deponējumu apriti saistītās cenu aptaujās un iepirkumos, par juridiski korekti sastādītiem deponējumu līgumiem, par klimata parametru prasībām, kas tiek attiecinātas uz deponējumiem u. c.

Tikšanās laikā, kā ierasts, kolēģi cits citu iepazīstināja ar aktualitātēm pārstāvēto nacionālo un reģionālo apvienību darbā, piemēram, Ziemeļvalstu reģistratoru grupa, kas apvieno Skandināvijas valstu profesionāļus, sekojot Ungārijas reģistratoru grupas paraugam, nesen uzsākusi konsultatīva rakstura dialogu ar Lielbritānijā bāzēto Art&Low institūtu. Gan Dānijā, gan Somijā ar labiem panākumiem noritējušas kurjeru apmācības. Te jāpiebilst, ka kurjeru apmācības programmas izstrāde ir ERG nopelns, sadarbojoties speciālistiem no Lielbritānijas, Zviedrijas un Nīderlandes (materiāls pieejams: https://www.nederlandseregistrarsgroep.nl/information.html).

Vācijas reģistratoru apvienība, kas konferencē Londonā (2018) iepazīstināja ar reģistratoru apmācības kursa (kvalifikācijas programmas) izstrādi, informēja, ka kursu Berlīnes Hochschule für Technik un Wirtschaft absolvējuši jau vairāk nekā 70 interesenti, kļūstot par pirmajiem oficiāli sertificētajiem reģistratoriem Eiropā. Gan Lielbritānijas, gan Vācijas grupas savos pasākumos aktualizē ilgtspējas jautājumus, tiecoties apzināt un muzeju praksē ieviest jaunus kritērijus (tēma “Ilgtspēja un transports” iekļauta Vācijas reģistratoru grupas ikgadējā saieta programmā, kas norisināsies šā gada 22.–23. martā). Ungārijas grupā līdztekus juridiskajiem jautājumiem patlaban tiek pētīta arī krājuma priekšmetu finansiālā vērtēšana. Nīderlandes un Beļģijas speciālisti vienojušies interesē par apdrošināšanas jautājumiem – tā ir reakcija uz vispārējo cenu pieaugumu mākslas tirgū, kas ietekmē finansiālo vērtību kāpumu izstāžu deponējumiem. 

Eiropas reģistratoru grupas kodolu veido nozares entuziasti no Beļģijas, Dānijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Somijas, Spānijas, Šveices, Vācijas un Zviedrijas, taču tā nemitīgi aug. Par atvērtību liecina centieni piesaistīt jaunus dalībniekus, tostarp no valstīm, kurās starptautisko deponējumu apgrozījums ir salīdzinoši neliels un reģistratoru funkcijas, darba apvienošanas kārtībā, visbiežāk veic muzeju krājuma speciālisti. Cerams, ka tuvākajā nākotnē, ieviešot reģistratora amatu Baltijas valstu muzejos, savu reģionālo grupu varēsim veidoti arī mēs. 

Paldies manai darba vietai – Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam –, kā arī Valsts kultūrkapitāla fondam par iespēju piedalīties Eiropas reģistratoru grupas sanāksmē!

 

*Par reģistratoriem starptautiskajā muzeju praksē dēvē speciālistus, kuri primāri veic darbu, kas saistīts ar krājuma un deponēto priekšmetu kustības organizēšanu muzejā un ārpus tā: dokumentāciju, deponējumu menedžmentu, saiņošanu, loģistiku, izstāžu iekārtošanu, topogrāfijām un apdrošināšanu.

Image: fineartshippers.com

Daina Auziņa

Mākslas vēsturniece, LNMM LVMD krājuma darba vadītāja | Art Historian, Collection Manager at the Latvian National Museum of Art