Diskusija Dizaina krājuma politika

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja 30 gadei veltītā izstāde "Redzēts - Neredzēts - Izredzēts" veidota pēc atklātā krājuma principa. Izstādes ietvaros 11. septembrī muzejs aicina muzeju nozares speciālistus, māksliniekus, dizainerus, izstāžu kuratorus, kolekcionārus un citus interesentus uz diskusiju par dizaina krājumu politiku 21. gadsimtā, fokusējoties uz Dizaina muzeja specifiku.

Muzeja krājums un ap to saistītās aktivitātes kalpo kā platforma nozares popularizēšanai sabiedrībā, izglītībai un pētniecībai. DMDM Dizaina krājuma komplektēšanas pamatuzdevums ir veidot kolekciju, kas vispusīgi atsegtu un ilustrētu dizaina attīstības vēsturi Latvijā no tās pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz aktuāliem mūsdienu dizaineru sasniegumiem. Nākotnes krājuma politikas pamatvirziens ir finansiālo iespēju robežās tiekties saglabāt kolekcijas nepārtrauktību, papildinot to ar priekšmetiem, kas dokumentētu “baltos plankumus” vēl nesenajā pagātnē, aktīvi reaģētu uz tagadnes reālijām un spētu raudzīties nākotnes vīzijās.

Diskusijā piedalās:
Iveta Derkusova, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora vietniece krājuma darbā,
Anita Meinarte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā,
Velta Raudzepa, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma darba vadītāja,
Iliana Veinberga, Rīgas Porcelāna muzeja galvenā krājuma glabātāja,
Ineta Zelča Sīmansone, domnīcas Creative Museum vadītāja.

Diskusiju moderē: Inese Baranovska, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja.


Attēls: Muzeja krātuvju kompleksa rekonstrukcijas projekts Rīgā, Pulka ielā 8