Diskusija Muzeji simtgadei. Izstāžu izvērtējums

14. martā, plkst. 11:00 LV100 Informācijas centrā LNB notiks domnīcas Creative Museum diskusija "Muzeji simtgadei. Izstāžu izvērtējums".

Pēdējā desmitgadē Latvijā ir būtiski uzlabojies izstāžu un ekspozīciju prakses muzejos tehniskais izpildījums. Tas noticis, pateicoties radošajiem uzņēmumiem, kas mērķtiecīgi specializējušies, lai apkalpotu augošo tirgu. Lielā mērā to stimulējis muzeju industrijas lobijs, kurš darba dalīšanā un iziešanā no “naturālās saimniecības” pieejas (visu pašu spēkiem) vispirms saredz muzeju nozares profesionalizācijas iespējas.

Domnīca Creative Museum ir uzstājusi un turpina uzstāt uz kvalitātes standartu ievērošanu muzeju plānošanā pēc analoģijas ar tādām nozarēm kā arhitektūra, būvniecība un funkcionālais dizains. Tā elementārs priekšnosacījums ir adekvāts finansējums izstāžu un ekspozīciju ražošanā, kas būs viens no diskusijas centrālajiem jautājumiem.

Muzeja izstāžu darba specifika tomēr paredz ne vien tehnisko, bet arī pētniecības aspektu. Pēdējais saistās ar kompetencēm attiecīgajā zinātņu laukā, vai tās būtu dabas zinības, medicīna, vēsture vai māksla, bet ne tikai!

Plašāka starpdisciplināra lauka pārredzēšana ir kvalitatīva ekspozīciju un izstāžu darba nepieciešams priekšnoteikums. Muzeja kontekstā šo zināšanu un kompetenču lauku apzīmē ar muzeja studiju jēdzienu. Šeit satiekas urbanistika (jo muzejs ir vieta), socioloģija (jo muzejs ir par cilvēkiem), komunikāciju zinātnes (jo muzejs ir medijs) utt. Muzeja studiju uzdevums ir redzēt muzeja institūciju kopumā un kritiski atbildēt par tā galaproduktu. Summatīvs muzeja studiju atzinums postmodernajā situācijā ir auditoriju iekļaušana jau pašā muzeja plānošanā. Izglītības programmas izstrāde gatavai izstādei ir anahronisms.

Kādu ainu atklāja muzeju piedāvājums valsts simtgadē? Vai muzeju izstādes kļuva par apkaimju, pilsētu un nācijas pārdefinēšanas laboratorijām un to izveidē centrāla loma tika ierādīta apmeklētājiem, īpaši gadsimtu mijā dzimušajiem, kas pērn sasniedza pilngadību un ir šīs valsts nākotne? Vai daudzajās izstādēs dzirdējām dažādo auditoriju balsis? Iespējams. Arī par to šī diskusija.

“Muzeji simtgadei. Izstāžu izvērtējums” ir pirmā 5 diskusiju sērijas “Muzeju publiskā kvalitāte” diskusija.

 

Piedalās:

- kurators un RIBOCA programmu direktors Kaspars Vanags,

- ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” projekta vadītāja Elīna Kalniņa,

- kuratore, Mūkusalas Mākslas salona vadītājas p.i. Līga Lindenbauma,

- Latvijas valsts simtgades biroja starptautisko projektu vadītāja Leonarda Ķestere,

- muzeologs Raivis Sīmansons.

Diskusijas moderatore: domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča Sīmansone.

 

Par diskusiju sēriju "Muzeju publiskā kvalitāte"

Valsts simtgades svinību gads virknei kultūras un radošo industriju izvērtās īpaši ražīgs. Visi turpinām būt aculiecinieki Latvijas kino industrijas fenomenālajiem panākumiem! Dziesmu un deju svētku koncerti un lieluzvedumi un dažādu žanru skatuves mākslas notikumi ir pulcējuši desmitiem, pat simtiem tūkstošus apmeklētāju. Šo notikumu raisītās emocijas kļūs par atskaites punktu, domājot pat to, kāds ir bijis jubilejas gads Latvijas kultūrā.

Kas muzeju nozarē ir šie ievērības cienīgie notikumi jubilejas gadā, kurus atcerēsimies? Cik veiksmīga bijusi muzeju saziņa ar sabiedrību izstāžu un ekspozīciju darba formā – valodā, kurā runājam ar auditoriju?

Neaizmirstot par emocionālā pārdzīvojuma nozīmīgumu, šajā diskusiju ciklā runāsim par objektīviem kritērijiem un izmērāmiem rādītājiem, kuri raksturo nozares sniegumu publiskās kvalitātes izvērtējumā gada šķērsgriezumā.

Diskusiju norises vietas izvēle Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) LV100 informācijas centrā nav nejauša. Sarunas par publisko kvalitāti vislabāk raisās demokrātiski pieejamā un radošam novatorismam pretimnākošā vietā. Tieši ar šīm kvalitātēm LNB ir pieteikusi savu klātbūtni Latvijas izstāžu rīkošanas praksē.

Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds

Vairāk informācijas:
ineta.simansone@creativemuseum.lv
www.creativemuseum.lv

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist 

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD