Kas ir MemoTours?

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ir uzsācis projektu “Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu” (“MemoTours”).
 
Pētījuma mērķis ir atklāt mijiedarbību starp holokausta vietām, vietējo kolektīvo piemiņas kultūru, tūrisma pieprasījumu un tūrisma produktu piedāvājuma sociālajiem, ētiskajiem un ilgtspējas aspektiem. Projektā tiks veikti pētījumi dažādās Latvijas vietās, kas saistītas ar tādu tumšu pagātnes notikumu kā holokausts. Tiks pētīts, kā šajās vietās tiek veidota pieminēšanas kultūra, kāds ir šo vietu vēstījums un simboliskā valoda, kā šīs vietas ir integrētas tūrisma piedāvājumā, kāda ir vietējo un ārvalstu tūristu interese, attieksme un uzvedība šajās vietās, kādas ir vietējo iedzīvotāju atmiņas par šīm vietām un attieksme pret šo vietu izmantošanu tūrismā. Pētījumā tiks pievērsta uzmanība ētikas jautājumiem, gan komunicējot par šīm vietām un traģiskajiem notikumiem, gan par šo vietu līdzsvarotu attīstību nākotnē.
 
Pētnieki Aija van der Steina, Maija Rozīte, Didzis Bērziņš, Inese Runce, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Raivis Sīmansons, Kaspars Strods un Diāna Popova pārstāv tādas zinātņu nozares kā ģeogrāfija, ekonomika, komunikācija, vēsture, filozofija un muzeju zinātne.
 
Pētījums tiek īstenots sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu, muzeju “Ebreji Latvijā”, Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzeju, Bauskas, Daugavpils, Liepājas un citām Latvijas pašvaldībām, kā arī citām ieinteresētajām pusēm.
 
Projekts tika uzsākts 2020. gada janvārī un tiks īstenots trīs gadu ilgā laika periodā. Projektu finansē Latvijas Zinātnes padome.
 

 

Projekta rubrikā "Pētnieks stāsta par sevi" – muzeologs Raivis Sīmansons stāsta:

"Savu iesaisti "MemoTours" projektā redzu vienlīdz kā atmiņu kultūras pētnieks un muzeja speciālists. Žaņa Lipkes memoriāls, kurā darbojos, ir populārs tumšā tūrisma galamērķis, pat ja atrodas spektra gaišajā pusē, jo stāsta par ebreju glābējiem. Tas var sniegt plašas lauka pētījuma iespējas vietējā un starptautiskā tūrisma izpētē.

Ja būtu kodolīgi jāatbild, ar ko mani intriģē tumšais tūrisms, tad tā ir šī fenomena saistība ar atmiņu politiku. Kā zināms, atmiņu politikai ir tendence uz viedokļa hegemoniju. Turpretim dialoģiskā atmiņa atklājas mikro līmenī un nereti paliek nepamanīta. Starpdisciplinārā "MemoTours" pētniecības projekta ambīcija ir aptvert tumšā tūrisma fenomenu konkrētā laikā un telpā iespējami plašā tvērumā. Šādā projektā vieta atradās arī muzeologam.

Līdz šim esmu strādājis muzeju pārvaldībā Kultūras ministrijā un galvenokārt ar nesenās vēstures tematiku, tātad – sarežģīto mantojumu saistītos muzejos. Interesi par atmiņu politiku man radās izdevība izkopt nepastarpinātā pietuvinājumā atmiņu politikas procesam Eiropas parlamentā, kur strādāju pie Eiropas vēstures nama izveides no idejas līdz realizācijai. Šī pieredze kļuva par pamatu disertācijai muzeja studijās par jauna laikmetīgās vēstures muzeja tapšanu Eiropas kvartālā Briselē. 

"MemoTours" ir ļoti savlaicīgs projekts, kurš palīdzēs labāk saprast tumšo tūrismu veidojošo faktoru mijiedarbību."

 

Vairāk par projektu www.facebook.com/MemoTours

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD