Rakstu krājuma Muzeologs Himzels un viņa laiks atklāšana

18. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika domnīcas Creative Museum izdotā rakstu krājuma "Muzeologs Himzels un viņa laiks" atklāšana un autoru lasījumi.  

IMG_7645.jpg

Himzela lasījumos muzeja studiju doktors Raivis Sīmansons piedāvāja ievadrakstu krājumam "Muzeologs Himzels un viņa laiks".

IMG_7552.jpg 

IMG_7550.jpg

Filoloģijas doktore, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa sniedza detalizētu ieskatu Himzela pārstāvētās Rīgas patriciešu dzimtas ģenealoģijā, Himzelu ģimenes legāta administrēšanā un dzimtas kolekciju pārvaldības principu iedibināšanā. 

IMG_7581.jpg

IMG_7583.jpg

Himzela ceļojuma dienasgrāmatas tulkotājs, vēstures zinātņu doktors Edgars Ceske pievērsās apgaismības laikmeta faktoram Himzela personības veidošanā, iezīmēja viņa dienasgrāmatas vietu vācu ceļojumu literatūras ainavā, kā arī sniedza ieskatu Eiropas muzeju pirmsākumu vēsturē.

IMG_7668.jpg

IMG_7669.jpg

IMG_7670.jpg

Mākslas zinātņu doktore Baiba Vanaga iedziļinājās Himzela muzeja Rīgā (1773–1890) vēsturē – vienlīdz lokālās muzejniecības tradīcijas historiogrāfijas, muzeja kolekciju attīstības, pētniecības un nozīmīgāko personību aspektā.

IMG_7679.jpg 

IMG_7694.jpg

Mākslas zinātņu doktore Astra Spalvēna stāstīja par 18. gadsimta Eiropas jauno gastronomisko kultūru, sniedzot kultūrvēsturisku fonu, kas mums ļauj labāk izprast ārsta Himzela profesionālās intereses veselīga uztura jomā. 

IMG_7628.jpg 

IMG_7634.jpg

 

Pēc lasījumiem notika rakstu krājuma atklāšana, piedaloties autoriem, muzeju un LU Akadēmiskās bibliotēkas, LNB pārstāvjiem, KM Valsts sekretāres vietniekam Kultūrpolitikas jautājumos, UNESCO Latvija vadītājai un citiem interesentiem.

Inese Kalnina_foto_IMG_2252.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2346.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2348.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2351.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2373 copy.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2376 copy.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2384 copy.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2396.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2428.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2431.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2440.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2449.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2465.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2480.jpg

IMG_7851.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2520.jpg 

Inese Kalnina_foto_IMG_2526.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2537.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2559.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2575.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2625.jpg

Inese Kalnina_foto_IMG_2636.jpg

 

Rakstu krājums nopērkams LNB Draugu telpā vai sazinoties ar domnīcu Creative Museum. 

 

Foto: Inese Kalniņa un Paulis Jakušonoks

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist