Žaņa Lipkes memoriāls ar plašu diskusiju atklāj izglītības centra "Drosmes Māja" līdzekļu vākšanas kampaņu

Screen Shot 2020-06-18 at 08.06.01.JPG

Pirmdien, 15. jūnijā no plkst. 11:00 līdz 18:00 visas dienas garumā Žaņa Lipkes memoriālā (ŽLM) Ķīpsalā notika “Drosmes Mājas” sarunas ar izglītotājiem, vēsturniekiem, pilsētplānotājiem, arhitektiem, tūrisma, viesmīlības un radošo industriju pārstāvjiem par jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centra nepieciešamību Latvijā. Ar diskusiju un dažādu ideju publisku domu apmaiņu Lipkes memoriāls iesāk izglītības centra ziedojumu vākšanas kampaņu. 

ŽLM tika izveidots par privāto ziedotāju līdzekļiem 2012. gadā. Tas ir kļuvis par pieprasītu politiskās izglītības vietu un neatņemamu Latvijas kultūrainavas sastāvdaļu. 

Attīstoties memoriāla izglītības darbam, aktuāla kļuvusi vajadzība pēc papildu telpām muzejpedagoģijas un citu izglītības programmu, darbnīcu un pasākumu darbības nodrošināšanai.

2020. gadā memoriālam ir pavērusies izdevība iegādāties līdzās esošo zemes gabalu Ķīpsalā, uz kura tiktu attīstīta “Drosmes Māja” – jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centrs strauji attīstošās “zināšanu jūdzes” teritorijā. 

Uz šo brīdi ŽLM jau ir spējis ziedojumos piesaistīt nepieciešamos līdzekļus pirmpirkuma tiesību iegūšanai. ŽLM mērķis ir ar ziedojumu kampaņas palīdzību piesaistīt atlikušo summu zemes gabala iegādei.

Lipkes memoriāls aicina auditoriju iesaistīties klātienē vai tiešsaistē sarunā par iecerēto jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centru.

Pasākums ievada Žaņa Lipkes 120 gadu jubilejas programma.

drosmes-maja_afisas-jo drosme jatrene-05_lab.jpg