1754. gada jūnijs, Boloņa

Boloņas desa, ko sauc par mortatello, arī ir slavena, vienīgi tai liek klāt pārāk daudz ķiploku, kas ne katram ir patīkami – itālieši gan tos ir ļoti iecienījuši –, un daudzi to ēd no rītiem pie brokastīm, tādēļ viņiem bieži ir slikta elpa.

 

Attēlā jūnija atvērums no Creative Museum Planner 2018 Designed by H2E, foto Didzis Grodzs.

Fragments no Nikolausa fon Himzela ceļojumu dienasgrāmatas, kas glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. Tulkojis Edgars Ceske.

Edgars Ceske

Dr. hist., Himzela pētnieks un ceļojumu piezīmju tulkotājs