Manifests un muzeju pārstāvniecība THE ARTS+ inovāciju samitā

Frankfurtes grāmatu tirgus ietvaros notikušais inovāciju samits THE ARTS+ šogad kļuva par platformu kopējam Eiropas vadošo kultūras un radošo sektoru organizāciju paziņojumam. Runa ir par manifestu inovāciju atbalstam kultūras un radošajos sektoros – European Manifesto on supporting innovation for the cultural and creative sectors  –, kas tika prezentēts 11. oktobra preses konferencē.

Manifesta tapšanā piedalījās 14 partnerorganizācijas, tajā skaitā arī Eiropas muzeju organizāciju sadarbības tīkls (NEMO) ar tā darba grupu Museums and Creative Industries, ko vada domnīca Creative Museum.

Manifesta adresāts ir Eiropas Komisija, kas saziņā ar Eiropas Parlamentu tuvākajā laikā nāks klajā ar ambiciozās 100 miljardu eiro pētniecības un inovāciju programmas Horizon Europe 2021-2027 aprisēm, kas stāsies spēkā pēc Horizon 2020 noslēguma. 

Partnerorganizāciju uzstādītais mērķis ir 3 miljardu eiro piešķīrums jaunās programmas ietvaros inovāciju attīstībai kultūras un radošajos sektoros.

Kāpēc kultūras un radošajiem sektoriem ir jāapvienojas un kā panākt to, lai tie tiktu uzlūkoti kā centrāls Eiropas ekonomikas dzinējspēks? Manifests pievēršas situācijas analīzei ar šķēršļu uzskaitījumu un risinājumu priekšlikumiem stipras inovāciju un radošuma vides nodrošināšanai Eiropā.

Pieaugošā inovāciju plaisa starp tehnoloģijām un kultūru  digitalizācija un jaunās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, virtuālā un papildinātā realitāte, blokķēde, 3-D drukāšana un lielie dati  turpina radīt inovācijas visās radošajās nozarēs. Tomēr, lai gan radošajās un kultūras nozarēs ir daudz novatorisku iniciatīvu un stārtapu, ļoti nedaudzi no tiem sasniedz apjomus, kas ir pietiekami, lai ietekmētu sabiedrību un tirgu kopumā. Mēs uzskatāmi novērojam aizvien lielākas plaisas veidošanos starp tehnoloģijām un kultūru. Kultūra un sabiedrība cenšas tikt līdzi tehnoloģisko inovāciju straujajam tempam. 

Šī cīņa nav vienlīdzīga – kultūras un radošie sektori ir salīdzinoši nenovērtēti, nepietiekami finansēti un fragmentēti. THE ARTS+ inovāciju samitā pieņemtais Manifests ir solis virzienā uz abu sektoru apvienošanos un prasību izvirzīšanu Eiropas līmenī.

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD