Kārsavas stāsti

Izstāde “Kārsavas stāsti” aktualizē jautājumu par novada kultūras mantojumu.

Izstāde ir solis ceļā uz rakstu krājumu, kurā pirmo reizi apkopoti pētījumi par Kārsavas novada arheoloģiskajām vietām, muižu sistēmu, dzelzceļa vēsturi, reliģiskajām kopienām un 20. gadsimta karu nestajām pārmaiņām.

Vēsturiskā linu pieņemšanas punkta ārsienas uz izstādes laiku no jauna apdzīvo Latvijas pirmās brīvvalsts laika kārsavieši – tirgotāji un apkaimes zemnieki ar savu produkciju. Daļa šo fotogrāfiju tapušas Pieminekļu valdes 1926. gadā organizētajā Ludzas apriņķa arheoloģiskā, etnogrāfiskā un arhitektūras mantojuma apzināšanas un reģistrēšanas ekspedīcijā.

Sasaistot pagātni ar tagadni, iekštelpā skatāmas fotogrāfa Didža Grodza fotogrāfijas. Tās tapušas ekspedīcijas laikā 2018. gada maijā un dokumentē šībrīža situāciju nozīmīgākajos Kārsavas novada kultūras mantojuma objektos.

Izstāde un topošais rakstu krājums “Kārsavas stāsti” ir pilsētas dāvana iedzīvotājiem un novada vēstures interesentiem pilsētas 90 gadu jubilejā. Rakstu krājums “Kārsavas stāsti” tiks izdots 2018. gada novembrī.

 

Izstādes atklāšana 24. augustā, plkst. 16:00 Kārsavā, Sporta 2

 

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist 

Raivis Sīmansons

Muzeologs, PhD