Pētījums Kārsavas stāsti

2016.gada nogalē Kārsavas novada dome sadarbībā ar domnīcu Creative Museum uzsāka Kārsavas novada vēstures un sociālās atmiņas pētījumu sēriju Kārsavas stāsti ar mērķi uz Latvijas valsts simtgadi 2018. gadā izdot pētījumus apkopojošu rakstu krājumu. Projekta globālais mērķis – Kārsavas novada muzeja izveide.

Izstrādājot Kārsavas novada muzeja koncepciju un apzinot pieejamos materiālus, tika secināts, ka Kārsavas vēsture līdz šim nav pētīta un nepieciešams nopietns akadēmisks pētījums par Kārsavas un plašākā tvērumā – novada vēsturi.

 

Konteksts pētniecības aktualitātei, sagaidot valsts simtgadi 2018. gadā

Vēsturiski Kārsava vienmēr ir bijusi simboliska robeža starp austrumiem un rietumiem. Pat tad, kad mūsdienu robežu nebija. Šobrīd vairāk kā jelkad agrāk Kārsava ir valsts pierobeža ar visām no tā izrietošām sekām.

Akcentēt daudznacionālo iepretim ekskluzīvi latgaliskajam – dažādo tradīciju līdzās pastāvēšana, tolerance un kultūru apmaiņa – ir Kārsavas stāstu veidotāju moto.

Izsekojot vietai gadsimtu gaitā no aizvēstures līdz mūsdienām, tiek stāstīts par tradīcijām, par īpatnējo Latgales rakstu, simbolu un nemateriālā kultūras mantojuma nozīmēm, ekonomisko un sociālo vēsturi.

Tēmas:

Arheoloģiskā izziņa | Arheologs Juris Urtāns

Tirdzniecības ceļu krustpunktā – vecākā dzelzceļa stacija Latvijas teritorijā | Dzelzceļa un industriālā mantojuma pētnieks Toms Altbergs

Muižu sistēma – Malnava, Salnava, Ruskulova, Mežvidi | Vēsturniece Tatjana Bogdanoviča

Lavieši, krievi, ebreji – vēsturiskā kultūru, konfesiju un tradīciju 
daudzveidība | Vēsturniece Inese Runce

Holokausts Kārsavā | Aigars Urtāns

 

Pētījuma Kārsavas stāsti kontekstā tiek plānots papildus pētniecības projekts Ebreju Kārsava, kas jāuzlūko kā satelītprojekts, bet vienlaicīgi neatņemama pētījuma sastāvdaļa.

Cita starpā šī gada augusta beigās Kārsavā LTV1 raidījums Ielas gadumā trīs dienu misijas laikā veltīja atsevišķu dienu Ebreju Kārsavas sižeta veidošanai, kurš tika filmēts sadarbībā ar šī projekta pieteicēju – domnīcu Creative Museum. Raidījuma pirmā sērija LTV1 bija skatāma 28. oktobrī, nākamais raidījums paredzēts novembra vidū. 

Tāpat jāatzīmē, ka Kārsavas pilsētas domes stratēģiskais partneris pētniecības projekta koordinēšanā domnīca Creative Museum 2015. – 2017. gadā īstenoja nozīmīgu lokālās ebreju vēstures pētniecības projektu Ebreju Rēzekne (ekspozīcijas satura koncepts, mobilā aplikācija, starptautiska konference un rakstu krājums, kas realizēts ar Fridriha Eberta fonda, VKKF un Rēzeknes pilsētas domes atbalstu).

Satelītprojekta ietvaros plānoti pētījumi, kas vispusīgi noklās Kārsavas ebreju kopienas vēsturi no tās ienākšanas brīža Kārsavas teritorijā 1820.gados (apmešanās vietas, nodarbošanās, sadzīve un tradīcijas), līdz mūsdienu situācijas raksturojumam un sociālās atmiņas pētniecības aspektiem.

 

Pētījums notiek ar Kārsavas pilsētas domes un Valsts Kultūrkapitāla atbalstu. Turpinās sponsoru apzināšana.

Ineta Zelča Sīmansone

Muzeoloģe, projektu vadītāja un konsultante | Museologist